Ośrodek Psychoterapii TRZECI BIEGUN

Ośrodek Psychoterapii TRZECI BIEGUN stworzyłyśmy, aby w profesjonalny sposób pomagać i wspierać osoby, które chcą polepszyć swój komfort życia, poradzić sobie z bólem, depresją, trudnościami w relacjach…. czyli poszukują zmiany, która staje się trudna do dokonania w pojedynkę.

TRZECI BIEGUN to szersza perspektywa obejmująca nasze doświadczenie,
wiedzę i osobiste zaangażowanie w proces zmiany na rzecz pomocy w doznawanych trudnościach i poprawy jakości życia.

Specjalizujemy się w pomocy osobom cierpiącym z powodu:

 • depresji, objawów ze spektrum depresji
 • zaburzeń lękowych, nerwicy
 • zaburzeń nastroju
 • braku wiary w siebie i w swoje możliwości
 • wypalenia zawodowego
 • problemów w relacjach

Oferujemy:

 • konsultacje psychologiczne
 • psychoterapię indywidualną
 • psychoterapię grupową
 • grupy wsparcia
 • warsztaty

Pracujemy w ujęciu psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej, korzystając z dorobku terapii systemowej.
więcej o psychoterapii

Współpracujemy z lekarzem psychiatrą. Regularnie poddajemy superwizji swoją pracę.
więcej o nas

Zapraszamy

 Agnieszka Roguska, Anna Szary, Marta Maj-Stanisz