Trzeci Biegun

Czytelnia

Model wsparcia- artykuły cz.2

Koordynator wsparcia – anioł stróż czy specjalista od pomagania? Pomoc dla osób doświadczającym przemocy w oparciu o trzy sektory – budowanie partnerstwa jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i przedstawicieli biznesu. Aktywizacja społeczno – zawodowa kobiet będących ofiarami przemocy        

Model Wsparcia – raport z pilotazowego projektu

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawym artykułami, będacymi efektem pilotażowego projektu „Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym” Projekt dedykowany był kobietom z doświadczeniem przemocy. W raporcie znajdziemy  ciekawe i inspirujące wnioski. Część projektu realizowały terapeutki z Ośrodka Psychoterapii TRZECI BIEGUN. Innowacyjne podejście …

Depresja – niechciany problem

Światowa Organizacji Zdrowia szacuje, że na zaburzenia ze spektrum depresji w każdej chwili cierpi około 350 mln ludzi na całym świecie. Badania wskazują, że 1 na 20 osób przeżyła epizod depresyjny w roku poprzednim. Członkowie WHO ( World Health Organization) regularnie zwracają uwagę na konieczność podjęcia działań psychoedukacyjnych w temacie leczenia depresji. W wyniku współpracy …

Profilaktyka depresji

O ile nie dotknęła nas kliniczna depresja, która bezwzględnie wymaga specjalistycznego leczenia, możemy wiele zrobić w trosce o swój nastrój. • Dbaj o swoje bliskie relacje. Niewątpliwie człowiek jest istota społeczną. Bliskie, szczere i autentyczne relacje z innymi pozwalają cieszyć się lepszym zdrowiem psychicznym. Tendencja do izolowania się w sytuacji obniżonego nastroju, w trosce, żeby …

Trzeci Biegun w Gazecie Wrocławskiej

http://3biegun.pl/content/uploads/2013/11/3B-w-GWr.pdf Artykuł o depresji, w którym wypowiadają się psychoterapeutki z Ośrodka Psychoterapii TRZECI BIEGUN. Materiał ukazał się z okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją ( 21.02.2013)

O nas media

http://wyborcza.pl/duzyformat/1,142473,17193065,Czy_leczyc_sie_perfekcjonizmu_.html http://www.psychologia.net.pl/serwis.php?level=1215 http://porady.zdrowo.info.pl/depresja.html http://www.zdrowie-publiczne.com.pl/artykul_medyczny_depresja–nie-czekaj-z-reakcja-388.html http://www.plasterek.pl/DepresjaNieCzekajZ.html http://wroclaw.express-miejski.pl/wiadomosc/13270,depresja-nie-czekaj-z-re-akcja.html http://wroclaw.dlastudenta.pl/dlaStudentki/artykul/Depresja_Nie_czekaj_z_RE_akcja,91512.html http://www.kafeteria.pl/ziu/obiekt.php?id_t=1676 http://uwazni.pl/pages/posts/uwazni.pl-partnerem-projektu-bdquoreakcja-w-depresjirdquo—18.04-we-wroclawiu-42.php http://www.biomedical.pl/aktualnosci/depresja-nie-czekaj-z-reakcja-9821.html http://www.takdlazdrowia.pl/lektura-na-zdrowie/2473-profilaktyka-depresji http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,15483796,Bezplatne_konsultacje_i_warsztaty_dla_chorych_na_depresje.html http://audycje.tokfm.pl/audycja/102 audycja z dnia : 2014-02-19 22:20

Więcej o MBCT – Terapii Opartej na Uważności

Terapia MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy)  MBCT Terapia Oparta na Uważności (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) Terapia MBCT pomaga osobom, które cierpią na powtarzające się epizody depresji i przewlekłe obniżenie nastroju. MBCT integruje elementy terapii poznawczej z intensywną praktyką uważności (mindfulness). Celem programu jest zwiększenie świadomości i uważności na stany emocjonalne i procesy mentalne, tak aby być w stanie adekwatnie reagować na różne sytuacje. MBCT pomaga stać …

Skala depresji Becka

Badanie w postaci ankiety zawiera 21 pytań wielokrotnego wyboru i jest jednym z najpowszechniej stosowanych narzędzi przesiewowych pod względem nasilenia objawów depresyjnych. Pytania odnoszą się do mogących wystąpić objawów depresji. Przy każdej literze należy udzielić jednej z czterech możliwych odpowiedzi, a następnie zsumować uzyskane punkty. Należy jednak pamiętać, że diagnoza depresji wymaga konsultacji u lekarza …