Oferta

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Konsultacje psychologiczne to od 1 do 3 spotkań, mające na celu dookreślenie przeżywanych trudności oraz psychoedukację w zakresie doznawanego problemu i strategii jego rozwiązania oraz możliwości uzyskania pomocy. Konsultacja psychologiczna często poprzedza decyzję o podjęciu psychoterapii indywidualnej lub grupowej.

Czas: 50-60 min
Cena: 120 zł

PSYCHOTERAPIA INDYWIDAULNA

Psychoterapia jest metodą leczenia i rozwiązywania problemów osobistych, której celem jest pomoc w odzyskaniu równowagi psychicznej w sytuacji m.in. przeżywanych kryzysów życiowych, depresji, lęków, trudności w relacjach z bliskimi (kolumna – Kiedy psychoterapia?)

Proces terapeutyczny jest możliwy dzięki pełnej szacunku, otwartości i zrozumienia relacji terapeuta – klient. W ramach tej relacji ma miejsce wspólne poszukiwanie bardziej satysfakcjonujących rozwiązań w obszarach, które sprawiają klientowi trudność.Psychoterapia jest okazją do uzyskania konstruktywnego wsparcia we wprowadzaniu pożądanych zmian w życiu. Jest szansą, aby poszerzyć wiedzę i świadomość na temat swoich trudności i przeżywanych emocji. Zmiana następuje nie tylko poprzez rozmowę, ale również w trakcie realnego doświadczania własnych emocji i ćwiczenia nowych zachowań.

Czas:50- 60 MIN
Cena: 120 ZŁ

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

Psychoterapia grupowa jest formą terapii, która umożliwia poznanie i zrozumienie różnych, zwłaszcza tych sprawiających trudność, aspektów własnych relacji z innymi osobami. Interakcje między uczestnikami i terapeutami stwarzają wyjątkową okazję do poszukiwania bardziej satysfakcjonującego kontaktu ze sobą i innymi. Celem psychoterapii grupowej jest przeniesienie wypracowanych umiejętności do swojego życia osobistego.

Czas: 180 MIN
Cena: 100 ZŁ za jedno spotkanie

Rekrutacja trwa. Spotkania rozpoczną się po zebraniu wystarczającej liczby uczestników.

Więcej informacji o grupie terapeutycznej w aktualnościach

TERAPIA PARY

Terapia pary jest możliwością spotkania się i rozmowy w obszarze wzajemnych potrzeb, oczekiwań, sposobów wyjścia z konfiktu/ impasu w związku. Terapeuta dbając o wzajemny szacunek, sposób komunikacji pomaga wprowadzić

zmiany w relacji, tak, aby byla ona badziej satysfakcjonująca dla obu partnerów.

Czas: 60-75 MIN
Cena: 180 ZŁ

TERAPIA RODZINNA

( szerszy opis wkrótce)

Czas: 90 MIN
Cena: 220 ZŁ ( prowadzi dwóch terapeutów)