Zespół


Agnieszka Roguska

Anna Szary

O zespole

Jesteśmy zespołem terapeutycznym, który ukończył całkowite, czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w rekomendowanych ośrodkach kształcenia w nurcie psychoterapii Gestalt. Wszystkie przeszłyśmy proces certyfikacji w zawodzie psychoterapeuty.

Pracę indywidualną poddajemy regularnej superwizji (konsultacji merytorycznej) u certyfikowanych superwizorów.
Należymy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz The European Association for Gestalt Therapy (EAGT)

W naszej pracy kierujemy się standardami zawartymi w Kodeksie Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Tworzymy zespół ponieważ wierzymy, że współpraca daje siłę, wsparcie, wymianę doświadczeń i możliwość konfrontacji. Wzbogaca nas to i wzmacnia osobiście jak i zawodowo.