Agnieszka Roguska

Jestem psychoterapeutką. Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w organizacjach zajmujących się pomocą psychologiczną i terapeutyczną osobom ze środowisk marginalizowanych, a także w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej, Ośrodku Terapeutycznym AKSON oraz we wrocławskich ośrodkach rozwoju osobistego, gdzie pracowałam w charakterze psychoterapeuty indywidualnego i trenera grupowego.

W pracy psychoterapeutycznej specjalizuję się w pomocy osobom cierpiącym z powodu kryzysów osobistych oraz trudności w bliskich relacjach (partnerzy, dzieci, rodzice, pracownicy), a także tym, którzy nie znają powodów swojego cierpienia i doświadczają wyczerpania w poszukiwaniu spokoju i satysfakcji w życiu.

Jako psychoterapeutka dążę do spotkania w atmosferze szacunku i akceptacji. Wtedy, możliwe staje się dotarcie do osobistej prawdy, uzyskanie wsparcia oraz odzyskanie wewnętrznej siły w niełatwym i wymagającym odwagi procesie wprowadzania zmian. Na podstawie własnego doświadczenia osobistego i zawodowego jestem przekonana, że najważniejszym czynnikiem leczącym w procesie psychoterapii jest konstruktywna i zaangażowana relacja Terapeuta-Klient, dlatego swoją pracę regularnie superwizuję i korzystam ze szkoleń. Ostatnio w obszarze moich zainteresowań zawodowych szczególne miejsce zajmuje psychosomatyka oraz praca terapeutyczna poprzez ciało z wykorzystaniem metody Alexandra Lowen’a.

Jestem trenerem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Tworzę Pracownię Świadomego Rodzica BLISKO DZIECKA, gdzie pomagam najmłodszym i ich rodzicom.

Wspólnie z Anną Szary prowadzę grupę terapeutyczną dla ofiar przemocy w Centrum Praw Kobiet.

Agnieszka Roguska
Tel: 692637007

Agnieszka Roguska – ZnanyLekarz.pl