OFERTA / KONSULTACJE PSYCHOTERAPEUTYCZNE

Konsultacje psychoterapeutyczne

Czas: 50 min

Koszt: 180-200 zł

Autor: Sonia Brzeźniak
Autor: Sonia Brzeźniak

Konsultacje terapeutyczne są bardzo ważnym elementem całego procesu terapeutycznego, wspólna praca terapeuty i klienta na tym etapie i dookreślenia odpowiedzialności po stronie klienta i terapeuty będzie miała wpływ na zwiększenie jej skuteczności i efektywności.

Konsultacje psychoterapeutyczne są wstępnymi spotkaniami z psychoterapeutą, mającymi na celu omówienie problemów i trudności, z którymi boryka się klient.

 

Zwykle terapeuta proponuje 3 konsultacje aby dobrze określić kluczowe dla powodzenia i skuteczności terapii elementy. Konsultacja psychoterapeutyczna trwa 50 min .

 

Psychoterapeuta, na tym początkowym etapie, ma za zadanie pomóc klientowi w zrozumieniu swoich emocji, myśli i zachowań aby pomóc mu dookreślić jakiej zmiany potrzebuje i sprawdzić czy klient wierzy, że jest ona możliwa. 

 

W czasie spotkań terapeuta skupi się na podtrzymywaniu otwartości, akceptacji i empatii wobec klienta, a także na tworzeniu bezpiecznej atmosfery, która pozwoli na odkrycie trudnych emocji i myśli. 

 

Wynikiem konsultacji będzie zawarcie kontraktu terapeutycznego, w którym zarówno klient jak i terapeuta są zgodni nad czym będą pracować. Terapeuta pomoże klientowi sformułować jaki jest jego cel terapeutyczny i określić po czym on rozpozna, że go osiągnął oraz co jest potrzebne aby zwiększyć świadomość a poprzez to możliwość wpływu klienta na własne życie. 

 

Konsultacje psychoterapeutyczne zazwyczaj składają się z kilku etapów: 

 

 1. W trakcie konsultacji terapeuta może przeprowadzić wywiad diagnostyczny – zada klientowi pytania dotyczące jego historii życia, sytuacji rodzinnej, trudnościach relacyjnych, obecnej sytuacji, która sprawia mu trudność. 
 2. Terapeuta wspólnie z klientem określi cele, jakie klient chce osiągnąć w toku terapii. Zasugeruje i przedyskutuje z klientem nad czym będą pracować aby w trakcie terapii klient mógł zwiększać swój wpływ w życiu, lepiej rozpoznawał doznania z ciała, emocje i potrzeby oraz możliwości brania za nie odpowiedzialności. 
 3. Omówiona zostaje praca terapeutyczna – terapeuta wprowadzi klienta w metody, które stosuje, a które jego zdaniem będą kluczowe do rozpoznania emocji i zrozumienia ich źródeł. Opowie o sposobach i technikach zwiększania możliwości uświadamiania sobie, odkrywania i eksplorowania wewnętrznych doświadczeń klienta, które będzie proponował w trakcie pracy terapeutycznej. 
 4. Zbadana zostanie motywacja klienta do zmiany i pracy terapeutycznej oraz możliwość szukania wpływu i własnej chęci do brania odpowiedzialności z pracę terapeutyczną. 5. Klient i terapeuta wspólnie zadecydują o długości terapii i ilości potrzebnych sesji aby zrealizować założone cele. Omówione zostaną zasady płatności, odwoływania sesji, poufności, tajemnicy zawodowej.
 

Wszystkie te etapy są istotne z punktu założenia psychoterapii Gestalt o współodpowiedzialności klienta i terapeuty za proces terapii. Jeśli etapy są klarowne i jasne i klient z terapeutą chcą podjąć się pracy nad ustalonym celem terapia ma duże szanse powodzenia. 

Najczęściej zadawane pytania przy terapii indywidualnej

Konsultacja psychoterapeutyczna jest nieodłącznym elementem procesu psychoterapii. Jest wstępem do całości procesu podczas którego Klient i Psychoterapeuta mają okazję poznać się oraz zgłębić i rozeznać się w problemie, z którym przychodzi osoba i , z którym będą pracować w dalszej części psychoterapii.

W psychoterapii Gestalt przyjmujemy, że są 3 spotkania konsultacyjne.

Podczas pierwszego spotkania psychoterapeuta może zadać kilka pytań, aby lepiej zrozumieć sytuację Klienta i określić cele psychoterapii. Niektóre z pytań, które psychoterapeuta może zadać, to:

 

 • Z jakiego powodu poszukujesz psychoterapii?
 • Czy masz wcześniejsze doświadczenia terapeutyczne? Jeśli tak, jakie?
 • Z czym się zmagasz? Co powoduje u Ciebie największy dyskomfort w “tu i teraz”?
 • Czy masz jakiekolwiek diagnozy medyczne?
 • Jakie są Twoje oczekiwania i potrzeby od psychoterapii?
 • Jakie są Twoje cele psychoterapeutyczne?
 • Czy masz jakieś obawy, pytania?
 

Takie pytania mogą posłużyć za punkt wyjścia do nawiązania relacji oraz zrozumienia potrzeb Klienta.

Wynikiem konsultacji psychoterapeutycznych jest zawarcie kontraktu psychoterapeutycznego, w którym między innymi określany jest cel dalszej pracy psychoterapeutycznej oraz warunki organizacyjne i formalne, na które umówią się obie strony np: częstotliwość sesji, cena, zasady dotyczące dyskrecji czy odwoływania spotkań.

 


Efektem konsultacji jest również wzajemne poznanie się, rozpoznanie obszarów do pracy oraz podjęcie decyzji, zarówno przez Klienta jaki i psychoterapeutę, co do możliwości dalszej współpracy.

Zarezerwuj wizytę
u psychoterapeuty już teraz!

Zadzwoń: +48 660 741 241 lub wyślij wiadomość:

  Gdzie nas znajdziesz?