OFERTA / PSYCHOTERAPIA RODZINNA

Psychoterapia
rodzinna

Czas: 60 min

Koszt: 300 zł

Autor: Sonia Brzeźniak
Autor: Sonia Brzeźniak
Terapia rodzinna to forma terapii, która koncentruje się na rozwiązywaniu problemów i konfliktów wewnątrz rodzin oraz poprawie relacji między jej członkami. Główne założenie terapii rodzinnej to to, że problemy jednego członka rodziny wpływają na całą rodzinę, dlatego leczenie powinno uwzględniać kontekst rodzinny.

Sesje odbywają się co 2 tygodnie i trwają 60 min. Poprowadzone są przez parę doświadczonych terapeutów.

 

Terapeuci pracując z rodziną koncentrują się na zrozumieniu jej dynamiki, sposobów komunikacji i wzorców zachowań po to aby wesprzeć rodzinę w poprawie komunikacji, budowaniu zdrowych relacji, rozwiązywaniu konfliktów oraz w radzeniu sobie z trudnościami i kryzysami.

 

W terapii rodzinnej o perspektywie humanistycznej, w której się specjalizujemy podkreśla się znaczenie empatii, zrozumienia i autentyczności terapeuty w relacji z rodziną.

 

Terapeuci starają się tworzyć atmosferę akceptacji, w której członkowie rodziny czują się bezpiecznie wyrażając swoje uczucia i potrzeby.

 

Terapia rodzinna może być skuteczną formą wsparcia w przypadku problemów małżeńskich, konfliktów między rodzicami a dziećmi, uzależnień, chorób psychicznych czy innych trudności rodzinnych.

 

Sesje rodzinne koncentrują się na rozwijaniu samoświadomości członków rodziny, wzmacnianiu poczucia własnej wartości członków, rozwiązywaniu konfliktów i poprawie komunikacji.

W terapii rodzinnej istotne jest zrozumienie, że zmiana jednego członka rodziny może wpłynąć na całą rodzinę, dlatego terapeuci pracują nad tworzeniem równowagi i harmonii w systemie rodzinnym.

Najczęściej zadawane pytania przy terapii rodzinnej

Tak, terapia rodzinna jest prowadzona w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo emocjonalne i psychiczne dla uczestników rodziny. Terapeuci rodzinni są wyszkoleni w tworzeniu otoczenia, które sprzyja otwartej rozmowie i współpracy, są neutralni i bezstronni, nie faworyzując żadnego członka rodziny. To pomaga zapewnić uczestnikom, że są słuchani i szanowani. Zapewniona jest poufność i transparentność co pomaga budować zaufanie pomiędzy terapeutą i rodziną jak również modeluje sposób komunikacji w rodzinie. Jednym z celów terapii rodzinnej jest poprawa komunikacji w rodzinie, co może przyczynić się do zrozumienia i rozwiązania problemów.

 

Terapeuci starają się stworzyć atmosferę, w której członkowie rodziny mogą swobodnie wyrażać swoje uczucia i myśli, nie obawiając się osądów.

Określenie długości terapii rodzinnej jest zależne od wielu czynników i omawiane na początku terapii z jej członkami. Podstawowym czynnikiem decydującym o długości terapii jest określenie przez rodzinę i terapeutę celów, które mają być osiągnięte. Równie ważnym, jest zaangażowanie członków rodziny w proces terapeutyczny.

 

Długość terapii rodzinnej będzie zależała też od postępów, jakie rodzina osiąga rozwiązywaniu problemów i realizowaniu celów terapii.

 

Kolejnym istotnym czynnikiem jest ocena postępów osiąganych w trakcie terapii. W trakcie procesu regularnie oceniane są postępy zarówno przez członków rodziny jak i terapeutów aby zagwarantować osiągnięcie pozytywnych rezultatów oraz wzmacniać i budować emocjonalne zasoby rodziny. Czas trwania terapii może wynosić od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od konkretnej sytuacji rodzinnej.

Terapia rodzinna prowadzona przez dwóch psychoterapeutów może być bardziej efektywna z kilku powodów. Obecność dwóch terapeutów może zapewnić dodatkowe wsparcie emocjonalne dla uczestników terapii. Para terapeutów może lepiej zrozumieć i reagować na różne perspektywy i potrzeby różnych członków rodziny. Dodatkowo dwaj terapeuci mogą wzajemnie wspierać się i wymieniać pomysłami, co może prowadzić do bardziej kompleksowego i skutecznego podejścia terapeutycznego.

 

Terapia rodzinna zespołowa może być szczególnie przydatna w przypadku rodzin o skomplikowanej dynamice i problematyce, ponieważ pozwala na lepsze zabezpieczenie różnorodnych aspektów sytuacji rodzinnej. Dwa różne spojrzenia terapeutów mogą dostarczyć głębszego wglądu w obraz rodziny, dać szerszą perspektywę i rozumienie oraz dostarczyć więcej pomysłów do pracy z rodziną.

Zarezerwuj wizytę
u psychoterapeuty już teraz!

Zadzwoń: +48 660 741 241 lub wyślij wiadomość:

    Gdzie nas znajdziesz?