OFERTA / PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

Psychoterapia
grupowa

Czas i koszt:

ustalane indywidualnie

Autor: Sonia Brzeźniak
Autor: Sonia Brzeźniak

Psychoterapia grupowa gestalt jest formą terapii, która wykorzystuje interakcję między uczestnikami grupy w celu wsparcia ich rozwoju i zmiany. Proces ten jest oparty na teorii gestalt, która zakłada, że jednostka może najlepiej rozwijać się i zdrowo funkcjonować poprzez świadome doświadczanie tu i teraz. Interakcje między uczestnikami i terapeutami stwarzają wyjątkową okazję do poszukiwania bardziej satysfakcjonującego kontaktu ze sobą i innymi.

Celem psychoterapii grupowej jest przeniesienie wypracowanych umiejętności do swojego życia osobistego.


Grupa terapeutyczna składa się z kilku osób, które spotykają się regularnie pod opieką wykwalifikowanego terapeuty. Każdy członek grupy ma szansę podzielić się swoimi trudnościami, wyzwaniami i emocjami w bezpiecznym i wspierającym środowisku. Psychoterapia grupowa gestalt zakłada, że poprzez obserwację i interakcję z innymi członkami grupy, jednostka ma szansę lepiej zrozumieć swoje wzorce zachowań, relacje oraz sposoby radzenia sobie z trudnościami.


Celem procesu grupowego w założeniu teorii Gestalt zwiększenie świadomości i uważności wobec własnych doświadczeń, emocji i myśli. Członkowie grupy są zachęcani do bezpośredniego wyrażania swoich uczuć, wyrażania swoich potrzeb i oczekiwań oraz eksplorowania swoich ograniczeń i możliwości. Terapeuta oraz uczestnicy grupy nawzajem wpływają na siebie, stymulują wzajemnie do refleksji, wyrażania i rozpoznawania własnych zasobów i ograniczeń w relacjach. W procesie terapeutycznym pojawiają się nowe perspektywy, inspiracje i narzędzia, które pomagają uczestnikom poszerzać swoje możliwości i podejmować pozytywne zmiany w swoim życiu


Psychoterapia grupowa gestalt ma na celu nie tylko wsparcie jednostki w jej indywidualnym procesie zmiany, ale także umożliwienie jej zrozumienia i przepracowania wzorców interpersonalnych. Członkowie grupy mają okazję do eksperymentowania z nowymi sposobami reagowania i nawiązywania kontaktu z innymi ludźmi. Poprzez obserwację i udział w interakcjach między członkami grupy, jednostka może zyskać nowe spojrzenie na swoje wzorce zachowań, a także otrzymać wsparcie i perspektywę innych osób.


Efekty psychoterapii grupowej gestalt mogą być różnorodne. Proces ten może przyczynić się do zwiększenia samoświadomości, poprawy umiejętności komunikacyjnych oraz rozwijania większej samoakceptacji i autentyczności a także umiejętność budowania zdrowszych i bardziej satysfakcjonujących relacji zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.


Po zakończeniu procesu psychoterapii grupowej gestalt, uczestnicy mają możliwość przeniesienia wypracowanych umiejętności, odkrytych wglądów i wzorców zachowań do swojego życia osobistego. Członkowie grupy mogą doświadczyć wzrostu emocjonalnego, zmniejszenia objawów depresji, lęku czy stresu oraz lepszej samooceny.

 
Psychoterapia grupowa gestalt jest odpowiednia dla różnych osób, zarówno dla tych z indywidualnymi problemami emocjonalnymi, jak i dla osób, które chcą poprawić swoje umiejętności interpersonalne. Grupy mogą składać się z osób zmagających się z depresją, lękiem, zaburzeniami odżywiania, traumą, problemami w związku, utratą bliskiej osoby, niską samooceną, niepewnością, trudnościami w komunikacji, stresującymi sytuacjami życiowymi.


Proces psychoterapii grupowej gestalt jest intensywny i dynamiczny. Grupa składa się z 8 – 14 osób i spotyka się raz w tygodniu przez określony czas. Grupy mogą mieć różny czas trwania, najczęściej 3 mce, 6 miesięcy lub rok.

Najczęściej zadawane pytania przy terapii grupowej

Terapia grupowa może być korzystną formą psychoterapii dla wielu osób. Przynosi głównie wartość dla osób, które czerpią wsparcie i inspirację ze współpracy z innymi lub które chcą pracować nad konkretnymi problemami społecznymi, relacyjnymi oraz interpersonalnymi.
W terapii grupowej uczestnicy mają szansę podzielić się swoimi doświadczeniami, wzajemnie uczyć się od siebie oraz otrzymywać wsparcie i informacje zwrotne zarówno od terapeuty, jak i od innych członków grupy. Taka forma pracy jest skuteczną formą uzdrawiania.

 

Decyzja o podjęciu terapii grupowej jest indywidualna i zależy od potrzeb i preferencji danej osoby. Może również być formą pracy zasugerowaną przez psychoterapeutę jako wsparcie dla procesu psychoterapii indywidualnej.

Współpraca i wsparcie to oznacza, że uczestnicy grupy dają sobie nawzajem wsparcie emocjonalne, dzielą się swoimi doświadczeniami i poznają swoją percepcję, co pomaga stworzyć atmosferę wzajemnego zaufania, bezpieczeństwo i zrozumienie.

 

Wzajemne uczenie się oznacza, że poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem uczestnicy mają okazję do zdobywania nowych informacji, umiejętności oraz strategii radzenia sobie, obserwując jak inne osoby z grupy radzą sobie z podobnymi problemami. Prowadzi to niejednokrotnie to głębszego zrozumienia i zaakceptowania własnych trudności oraz znalezienia nowych sposobów radzenia sobie.

 

Wzajemne wsparcie i empatia. Grupa jest wspólnotą, w której jest miejsce na wzajemne dzielenie się swoimi trudnościami, deficytami i sukcesami. Uczestnicy w atmosferze autentyczności i otwartości dostają wsparcie i zrozumienie.

 

Odzwierciedlanie i konfrontacja. Psychoterapeuta, który prowadzi grupę może wykorzystywać te “narzędzia” do zwiększenia samoświadomości poprzez pokazywanie uczestnikom ich wzorców, przekonań, stylów kontaktowania się, sprzeczności w ich myśleniu czy zachowaniu.

 

Realizacja celów terapeutycznych. Terapia grupowa skupia się na osiągnięciu konkretnych celów terapeutycznych np. pogłębienie samoświadomości czy poprawa relacji interpersonalnych. W procesie terapeutycznym każdy z uczestników ma swój indywidualny cel, który jest spójny z celami całości grupy. Członkowie grupy pracują nad osiągnięciem tych efektów wzajemnie się motywując i wspierając.

Trening psychoterapeutyczny jest grupową formą intensywnej i głębokiej pracy poprzez doświadczanie siebie w relacjach z grupą i prowadzącym. Uczestnicy pogłębiają swoją samoświadomość oraz uzdrawiają różne obszary funkcjonowania. Podczas pracy na treningu osoby mają możliwość pracy indywidualnej w temacie swoich zranień i ograniczeń oraz zagłębienie się dynamikę i ekspresję procesu grupowego poprzez branie udziału w interakcjach i doświadczeniach z innymi uczestnikami.

 

Warsztaty rozwojowo terapeutyczne mają na celu wspieranie rozwoju osobistego, zawodowego lub społecznego uczestników. Często są zorientowane na konkretną tematykę np: warsztaty dla kobiet, warsztaty asertywności.
Zazwyczaj opierają się na interaktywnej i praktycznej metodzie nauczania.
Podczas warsztatów często wykorzystuje się różnego rodzaju ćwiczenia, doświadczenia, case study, gry, symulacje, dyskusje grupowe, refleksje indywidualne. W zależności od potrzeb oraz tematu mogą trwać kilka godzin lub kilka dni.

 

Grupa wsparcia to zorganizowane spotkanie osób mających wspólne doświadczenia lub problemy, które spotykają się w celu wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń, rad i informacji. Celem grupy wsparcia jest stworzenie bezpiecznej i otwartej przestrzeni, w której uczestnicy mogą dzielić się swoimi emocjami, obawami i trudnościami, oraz otrzymać wsparcie i zrozumienie od innych osób, które również przeszły podobne doświadczenia.
Grupy mają ograniczony czas trwania np. 6 miesięcy. Spotkania grupy odbywają się cyklicznie np. co tydzień.

Zarezerwuj wizytę
u psychoterapeuty już teraz!

Zadzwoń: +48 660 741 241 lub wyślij wiadomość:

    Gdzie nas znajdziesz?