OFERTA / PSYCHOTERAPIA PARY

Psychoterapia
pary

Czas: 50 min

Koszt: 300 zł

Autor: Sonia Brzeźniak
Autor: Sonia Brzeźniak
Psychoterapia pary w ujęciu Gestalt to forma terapii, która skupia się na badaniu i wspieraniu relacji między partnerami. Terapeuta stawia na pierwszym miejscu relację między partnerami, wspomaga parę w zrozumieniu i przeżywaniu ich wzajemnych interakcji, komunikacji i dynamiki emocjonalnej.

Terapeuta gestalt uwzględnia kontekst relacyjny, biorąc pod uwagę historię i kontekst życiowy każdego partnera oraz ich wspólne doświadczenia. Terapeuta może także obserwować i omawiać z partnerami ich wzorce interakcji, nieświadome mechanizmy obronne i sposoby radzenia sobie z konfliktami. Poprzez odkrywanie tych wzorców i zwiększanie świadomości, terapeuta pomaga parze w eksplorowaniu alternatywnych sposobów komunikacji i rozwiązywania problemów. Zadaniem terapeuty jest pomoc w zrozumieniu i odkryciu nowych sposobów porozumiewania się, doświadczania i rozwiązywania trudności.

 

Psychoterapia gestalt dla par ma na celu pogłębianie zrozumienia i akceptacji między partnerami oraz budowanie zdrowych, satysfakcjonujących relacji. Szukanie odpowiedzialności i granic w relacji, rozwijanie świadomości własnych i wzajemnych potrzeb, empatii, autentyczności. Terapeuta jest obecny, uważny jak naturalny sprzymierzeniec pary, który prowadzi ją do odkrywania i rozwiązywania trudności, które mogą powstawać w relacji i są przyczyną konfliktów. W terapii gestalt kryzys jest rozumiany jako naturalna jego część rozwoju związku, dzięki której może nastąpić transformacja i przemiana. Dzięki wsparciu jakim jest terapia, poświęceniu czasu i energii na przyjrzenie się i uświadomienie własnych odpowiedzialności niejednokrotnie dochodzi do zmiany, która pozwala na przeformułowanie oczekiwań oraz naturalny wzrost partnerów oraz ich związku.

 

Potrzebny na realizację tych celów czas jest ustalany indywidualnie między terapeutą a parą, sesje odbywają się zwykle raz na dwa tygodnie i trwają 50 min.

Najczęściej zadawane pytania przy terapii pary

Tak, terapia par jest poufna, a terapeuta zobowiązuje się do zachowania prywatności informacji udzielanych przez partnerów podczas sesji terapeutycznych. To oznacza, że wszystkie informacje są chronione przez zasady tajemnicy zawodowej i nie są ujawniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody partnerów.


Jednak istnieją pewne ograniczenia w zachowaniu poufności, które terapeuta par może omówić z pacjentami na początku terapii. Na przykład, jeśli terapeuta uzna, że istnieje obawa o bezpieczeństwo jednego z partnerów lub innych osób, mogą być zobowiązani do zgłoszenia tej sytuacji odpowiednim organom lub osobom. Terapeuci par również pracują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi wyjątkowych okoliczności, takich jak przypadki przemocy domowej.

 
W każdym przypadku, terapeuta par będzie dążył do utrzymania pełnej poufności i będzie informował partnerów o wszelkich ograniczeniach w zakresie zachowania prywatności na początku terapii.

Terapeuta pracujący z parą skupia się na ich relacji więc głównie na tym to co dzieje się pomiędzy parą. To co „pomiędzy” jest najważniejsze w terapii pary i jest przedmiotem zainteresowania terapeuty.
Można powiedzieć zatem, że terapeuta będzie brał stronę relacji a nie żadnej z osób, które ją tworzą. Terapeuta skupia się np. na sposobie komunikacji czy nieświadomych mechanizmach powodujących napięcia i konflikty.


Terapeuci par starają się utrzymywać równowagę i stworzyć bezpieczne i wspierające środowisko, w którym oboje partnerzy mają okazję do wyrażenia swoich uczuć i potrzeb.


Terapia pary opiera się na zasadzie neutralności i sprawiedliwości. Terapeuta par nie powinien brać strony ani faworyzować żadnego z partnerów. Jego rolą jest pomagać parze zrozumieć siebie nawzajem, komunikować się skuteczniej i pracować nad rozwiązywaniem problemów w obiektywny i uczciwy sposób.

Częstotliwość spotkań terapeutycznych w terapii pary zależy od indywidualnych potrzeb i sytuacji danej pary. Zazwyczaj sesje odbywają się co dwa tygodnie, aby bardziej intensywnie pracować nad problemami. Następnie, w miarę postępów, częstotliwość spotkań może być stopniowo zmniejszana.

 

Jednak ostateczna decyzja w kwestii częstotliwości sesji zależy od terapeuty par, który ocenia sytuację i dostosowuje plan terapeutyczny do potrzeb konkretnej pary. Ważne jest również, aby para otwarcie dyskutowała z terapeutą o swoich oczekiwaniach i komfortowym tempie pracy.

Zarezerwuj wizytę
u psychoterapeuty już teraz!

Zadzwoń: +48 660 741 241 lub wyślij wiadomość:

    Gdzie nas znajdziesz?