OFERTA / PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia
indywidualna

Czas: 50 min

Koszt: 180-200 zł

Autor: Sonia Brzeźniak
Autor: Sonia Brzeźniak
Psychoterapia jest metodą leczenia oraz rozwiązywania problemów osobistych, której celem jest pomoc w odzyskaniu równowagi psychicznej w sytuacji m.in. przeżywanych kryzysów życiowych, depresji, lęków, trudności w relacjach czy w trudnościach w pracy.

Proces terapeutyczny jest możliwy dzięki pełnej szacunku, autentyczności, otwartości i zrozumienia relacji terapeuta – klient. W ramach tego kontaktu, z bezpiecznymi granicami,  ma miejsce wspólne poszukiwanie bardziej satysfakcjonujących rozwiązań w obszarach, które sprawiają klientowi w danym momencie trudność. Psychoterapia jest okazją do uzyskania konstruktywnego wsparcia we wprowadzaniu pożądanych zmian w życiu, do polepszenia jakości funkcjonowania. Jest szansą, aby poszerzyć wiedzę i świadomość przeżywanych emocji i przeszkód, które sami przed sobą stawiamy. Służy poprawie komfortu życia oraz szeroko rozumianemu rozwojowi osobistemu. Odkrywaniu zasobów, rozbudzaniu twórczości i kreatywności, odkrywaniu siebie w zupełnie nieoczekiwanych i nieznanych dotąd obszarach, rozwijaniu umiejętności społecznych, komunikacyjnych oraz budowaniu relacji, w bezpieczny i dobry dla siebie sposób.

 

Psychoterapia indywidualna to forma spotkań, podczas których klient przy wsparciu psychoterapeuty pracuje nad swoimi trudnościami oraz dyskomfortem w życiu. Sesje terapeutyczne odbywają się regularnie, w bezpiecznej przestrzeni, która pozwala na eksplorowanie swoich emocji, myśli i zachowań. Godzinę, dzień w tygodniu, miejsce i częstotliwość spotkań terapeuta ustala z klientem podczas pierwszych sesji konsultacyjnych. 

 

Zmiana w życiu klienta, w sposobie funkcjonowania w świecie, następuje nie tylko poprzez rozmowę i dialog z psychoterapeutą, ale również w trakcie realnego doświadczania własnych emocji i ćwiczenia oraz próbowania nowych zachowań. W procesie psychoterapii Gestalt jesteśmy wierni zasadzie, że połączenie trzech sił naszego organizmu – ciała, myśli i emocji prowadzi do zdrowia, żywotności oraz czerpania radości życia.

 

Psychoterapia indywidualna może być zarówno krótkoterminowa (kilkumiesięczna) jak i długoterminowa (wieloletnia). Terapeuta z klientem podczas procesu psychoterapeutycznego i sesji indywidualnych badają obszary związane z kluczowym dyskomfortem w życiu w „tu i teraz” i na tej podstawie wypracowują cele terapeutyczne. W zależności od ustaleń i kierunku pracy i procesu uzgadniają również czas trwania psychoterapii.

Najczęściej zadawane pytania przy terapii indywidualnej

Pierwsza wizyta w naszym Ośrodku jest jedną z trzech sesji konsultacyjnych. Po tych trzech spotkaniach następuje wspólne podjęcie decyzji odnośnie dalszej kontynuacji psychoterapii u konkretnego psychoterapeuty oraz wyklarowanie celu dalszej pracy psychoterapeutycznej.
Podczas tego spotkania Psychoteraoeuta zazwyczaj pyta o powód podjęcia psychoterapii, cele, motywację, potrzeby Klienta. O wcześniejszą historię terapeutyczną oraz moment, który zaważył na decyzji o przyjściu na sesję.

 

Spotkanie służy wzajemnemu poznaniu się, zapoznaniu się z miejscem i warunkami potencjalnej pracy. Ustaleniu dalszych kroków organizacyjnych np. dzień, godzina sesji.
Nie jest potrzebne żadne przygotowanie do takiego spotkania.

 

Psychoteraoeuta odpowiada również na pytania i wątpliwości Klienta, które mogą się pojawić w związku z rozpoczęciem procesu psychoterapii.

Czas trwania psychoterapii jest bardzo zróżnicowany. Może być to psychoterapia krótkoterminowa (kilka miesięcy) oraz psychoterapia długoterminowa (nawet kilka lat).

 

Długość procesu psychoterapeutycznego zależy od indywidualnych potrzeb Klienta, realizacji celów postawionych w psychoterapii oraz osobistych wymagań Klienta. O długości psychoterapii decyduje Klient i Psychoterapeuta podczas wzajemnej współpracy. Moment zakończenia nie jest często znany i może być trudny do oszacowania, na początku psychoterapii.

 

Czas trwania psychoterapii nie ma jednoznacznego znaczenia w skuteczności psychoterapii. Jest to zależne w dużej mierze od indywidualnej drogi rozwoju Klienta.

Sesje psychoterapeutyczne odbywają się raz w tygodniu o tej samej porze. W wyjątkowych sytuacjach Psychoterapeuta i Klient mogą umówić się na rzadsze lub częstsze spotkania.


Organizacja i klarowność settingu psychoterapeutycznego mają wpływ na budowanie bezpieczeństwa, zaufania i otwartości pomiędzy Psychoterapeutą, a Klientem.

Zarezerwuj wizytę
u psychoterapeuty już teraz!

Zadzwoń: +48 660 741 241 lub wyślij wiadomość:

    Gdzie nas znajdziesz?